Kontakt +45 2176 4317 pva@cdiglobal.dk

EVA Specifikt

Flere hundrede value drivers til realisering af EVA!

Værdiskabelse udtrykt som EVA i den enkelte virksomhed er i bogen illustreret som i nedenstående figur. Værdiskabelsen, EVA på den lodrette akse, kan foretages ved hjælp af flere hundrede såkaldte value drivers, der er opdelt i 3 hovedgrupper: de direkte økonomiske value drivers, de indirekte value drivers og de strategiske value drivers. Rent operationelt har CDI Global opdelt dem i figurens 18 EVA aktiviteter.

Figuren illustrerer tydeligt, at der er store muligheder for at generere værdiskabelse i form af EVA (=større markedsværdi af egenkapitalen) med de flere hundrede forskellige value drivers.

0. Indikativ værdiansættelse, jf. afsnit 5.

 1. EVA via forbedringer i de direkte økonomiske value drivers, jf. tabel 4.
 2. EVA via forbedringer i de indirekte økonomiske value drivers, jf. afsnit 6.
 3. EVA via forbedringer i drifts-, rentabilitets- og andre nøgletal og indtjeningsmarginaler m.v., jf. tabel 8.
 4. EVA via risiko- og WACC reducerende aktiviteter samt kapitalstrukturændringer.
 5. EVA via forbedringer i dusinvis af interne strategiske value drivers, jf. afsnit 6.
 6. EVA via forbedringer i dusinvis af eksterne strategiske value drivers, jf. afsnit 6.
 7. EVA via forbedringer i dusinvis af blandede strategiske value drivers, jf. afsnit 6.
 8. EVA via forbedringer i dusinvis af overordnede strategiske value drivers, jf. afsnit 6.
 9. EVA via scenarie- og strategiudvikling som illustreret i tabel 14 – 16.
 10. EVA via 6 CDI koncepter:
  Værdi- og servicetjek, Salgsmodning, Værdioptimering, Strategiudvikling & Strategidiagnose, Værdiskabelse og Perfect Match.
 11. EVA via udledning og værdiansættelse af og handel med synergieffekter, jf. figur 9.
 12. EVA via analyser og sikring af, at eksisterende samlede og enkeltvise investeringer og aktiviteter samt nye investeringer og aktiviteter genererer et afkast, der er større end WACC’en.
 13. EVA via reducering af investeret kapital med samme/bedre indtjening. (udspaltninger, frasalg og nedlukninger m.v.)
 14. EVA via godt CDI købmandskab baseret på erfaring fra mere end 100 købs- og salgs- samt M&A transaktioner.
 15. EVA via IPO’s.
 16. EVA via M&A for at realisere synergieffekter, jf. figur 9.
 17. EVA via Investor Relation Aktiviteter.
 18. EVA via ledelsesincitamentsprogrammer.

Aalborg – Amsterdam – Athens – Atlanta - Austin – Bologna – Brussels – Cape Town - Chicago – Columbus – Copenhagen – Dallas – Denver – Dublin - Geneva – Hamburg - Hong Kong - Houston – Kiev – Kuala Lumpur – Lexington – London – Los Angles – Lugano - Louisville - Memphis – Midland (Texas) – Midlands (UK) – Milan – Milwaukee – Minneapolis – Mumbai – Nashville – Omaha – Paris – Portland (Maine) – Prague – Pune – San Antoniho – San Diego – San Francisco – Säo Paulo – Seattle - Shanghai – Toronto – Toronto West – Vienna – Warsaw – Washington – Zurich