Kontakt +45 2176 4317 pva@cdiglobal.dk

Værdiskabelse

WACC = Weighted Average Cost of Capital
ROIC = Return On Invested Capital

Værdiskabelse består af år efter år at forøge markedsværdien af virksomhedens egenkapital, således at den bliver højere og højere i forhold til dens regnskabsmæssigt bogførte egenkapital. Værdiskabelse kan generelt forklares som i nedenstående forsimplede figur fra bogen.

I figurens øverste del illustreres, at virksomheden via sine årlige resultatopgørelser og balancer genererer en overordnet rentabilitetsprocent kaldet ROIC (=Return On Invested Capital). I figurens nederste del illustreres hvordan aktiemarkedets investorer via den såkaldte CAP-M model kræver et mindsteafkast udtrykt som WACC i procent for at investere i virksomhedens aktier.

WACC står for Weighted Average Cost of Capital, og er aktiemarkedets vægtede risikojusterede mindsteafkastkrav bestående af et risikojusteret egenkapitalafkastkrav og af fremmedkapital afkastkravet.

Når den WACC fratrækkes ROIC fremkommer EVA, og hvis EVA er positiv, genererer virksomheden reel økonomisk værdiskabelse (=Economic Value Added) til sine ejere.

EVA er altså = Virksomhedens mer- (eller mindre) indtjening i forhold til aktiemarkedets risikojusterede mindste afkastkrav WACC.

EVA kan udtrykkes procentuelt som ovenfor forklaret, men kan også udtrykkes i kroner på 2 forskellige måder, dvs. EVA i kroner = EVA i % x Investeret kapital (=hele den bogførte balance), og EVA i kroner = NOPLAT – (Investeret kapital x WACC).

Selv om mange virksomhedsejere aldrig har hørt om WACC, er det et begreb, der har stor praktisk betydning for deres virksomhed.

Hvis virksomheden på sine eksisterende samlede eller enkeltvise investeringer og aktiviteter eller på nye investeringer og aktiviteter ikke får et procentuelt afkast, der mindst er af samme størrelse som WACC’en, er de nemlig urentable set ud fra et markedsværdisynspunkt. De vil derfor år efter år være værdinedbrydende og systematisk reducere markedsværdien af egenkapitalen.”

Aalborg – Amsterdam – Athens – Atlanta - Austin – Bologna – Brussels – Cape Town - Chicago – Columbus – Copenhagen – Dallas – Denver – Dublin - Geneva – Hamburg - Hong Kong - Houston – Kiev – Kuala Lumpur – Lexington – London – Los Angles – Lugano - Louisville - Memphis – Midland (Texas) – Midlands (UK) – Milan – Milwaukee – Minneapolis – Mumbai – Nashville – Omaha – Paris – Portland (Maine) – Prague – Pune – San Antoniho – San Diego – San Francisco – Säo Paulo – Seattle - Shanghai – Toronto – Toronto West – Vienna – Warsaw – Washington – Zurich